ضوابط فروش داخلي در شركت سيمان شرق در مشهد

 

ضوابط فروش داخلی در شرکت سیمان شرق در مشهد شامل تکمیل مدارک فروش در سه سطح پروژه های عمرانی، صنایع سیمان بر و مصارف مردمی که در ذیل به آنها اشاره شده است، می باشد.

الف) پروژه هاي عمراني ،طرحهاي ملي و شركتهاي ساختماني

كليه پيمانكاران پروژه هاي عمراني مي توانند با ارائه مدارك ذيل ، سيمان مورد نيازخود را خريداري نمايند :

- ارائه درخواست كتبي با مهر شركت ، شامل قيد تناژ و نوع سيمان ، آدرس محل مصرف و... به همراه قيد كامل نام شركت در سربرگ رسمي

- قرارداد اجراي كار

- آگهي تاسيس ، اساسنامه ، مشخصات كامل شركت شامل ( شماره هاي تماس و آدرس دفاتر ، انبار ، كد اقتصادي ، كد پستي ، شناسه ملي ...)

- معرفي نماينده

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد .

ب) صنايع سیمان بر :

1 . توليد كنندگان بتن آماده ، قطعات بتني ، موزاييك ....

مدارك مورد نياز:

- درخواست خريد با مهر شركت و حاوي تناژ ، نوع سيمان ، محل مصرف ...( در سربرگ رسمي ) و قيد كامل نام شركت

- پروانه توليد يا بهره برداري معتبر

- تصوير روزنامه رسمي شركت يا موسسه

- معرفي نماينده و ارائه كامل مشخصات شركت ( شماره هاي تماس و آدرس دفاتر ، انبار ، كد اقتصادي ، كد پستي ، شناسه ملي ...)

- در صورتيكه مشتري فوق ، شخص حقيقي باشد ارائه كپي كارت ملي ، الزامي خواهد بود

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد .

2 . ساير واحدهاي صنعتي ...

مدارك مورد نياز:

- درخواست خريد با مهر شركت و حاوي تناژ ، نوع سيمان ، محل مصرف ...( در سربرگ رسمي ) و قيد كامل نام شركت

-معرفي نماينده و ارائه كامل مشخصات شركت ( شماره هاي تماس و آدرس دفاتر ، انبار ، كد اقتصادي ، كد پستي ، شناسه ملي ...)

-در صورتيكه مشتري فوق ، شخص حقيقي باشد ارائه كپي كارت ملي ، الزامي خواهد بود .

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد .

ج) مصارف مردمي :

1 . عمده فروشان و تعاوني هاي توزيع

مدارك مورد نياز :

-ارائه درخواست خريد با مهر و امضاء مديرعامل ( حاوي تناژ ، نوع سيمان ....) با قيد كامل نام

-روزنامه رسمي و اساسنامه

-پروانه كسب مجاز

-ليست مشخصات كامل اعضاء

توضيح : شرکت سیمان شرق در راستای رفاه حال مصرف کنندگان محترم به منظور دسترسی سریع و آسان به محصولات این شرکت دارای نمایندگیهای توزیعی می باشد که اطلاعات آن در بخش معرفی عاملین توزیع قابل رویت می باشد.

 

د) جدول نرخ سیمان بر اساس مناطق :

نام و نام خانوادگی کارشناس

شماره تلفن

شهرستان

نوع سیمان

نرخ قیمت نقدی

آقای عظیمی

09397367614

فریمان

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,348,320

1,298,320

1,193,200

1,163,200

تربت جام

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,288,920

1,238,920

1,122,460

1,092,460

صالح آباد

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,258,920

1,208,920

1,092,460

1,062,460

نصرآباد

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,290,000

1,240,000

1,126,240

1,096,240

تايباد

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,255,440

1,205,440

1,088,440

1,058,440

خواف

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,192,800

1,142,800

1,020,400

990,400

آقای ضميري‌خواه

09155028054

سرخس

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,223,040

1,173,040

1,057,120

1,027,120

درگز

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,111,800

1,061,800

950,200

920,200

كلات

پاكت2

پاکت 25 کیلویی مرکب

پاکت 5

فله2

فله1

فله5

فله1-425

1,410,000

1,410,000

1,440,000

1,250,000

1,220,000

1,280,000

1,250,000

آقای غلامي

09334599836

بيرجند

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,128,000

1,078,000

966,400

936,400

فردوس

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

0

0

988,000

958,000

بشرويه

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,128,000

1,078,000

988,000

958,000

نيشابور

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,284,600

1,234,600

1,139,200

1,109,200

بينالود

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,344,000

1,294,000

1,204,000

1,174,000

آقای مرتضوي

09158999962

گناباد+کاشمر+بردسکن
+خلیل آباد

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,160,400

1,110,400

998,800

968,800

آقای قاسمي

09157097396

مشهد+گلبهار

پاكت2

پاکت 25 کیلویی مرکب

پاکت 5

فله2

فله1

فله5

فله1-425

1,410,000

1,410,000

1,440,000

1,250,000

1,220,000

1,280,000

1,250,000

شيروان

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,268,400

1,218,400

1,106,800

1,076,800

بجنورد

پاكت2

پاکت مرکب

فله2

فله1

1,246,800

1,196,800

1,085,200

1,055,200