کارشناسان فروش

 

نام و نام خانوادگی

سمت

محدوده بازار

شماره تلفن داخلی

شماره تلگرام

آی دی تلگرام

آقای چمنی

مدیریت فروش

 

121

09027016588

Sharghcement_sales_manager@

آقای تیموری

مدیریت مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات

 

147

09155153235

-

آقای ضیایی

ریاست فروش صادراتی

 

123

09158806625

-

آقای قاسمی

سرپرست فروش داخلی

خارج استان

138

09027016583

Sharghcement_esales_North@

آقای عظیمی

کارشناس فروش داخلی

تربت جام، فریمان، تایباد و خواف

143

09027016590

Sharghcement_esales_out@

آقای ضمیری خواه

کارشناس فروش داخلی

مشهد، کلات ، درگز و سرخس

139

09027016587

Sharghcement_esales_east@

آقای غلامی

کارشناس فروش داخلی

مشهد، نیشابور، بینالود ، چناران ، قوچان و خراسان جنوبی

134

09027016584

Sharghcement_esales_west@

آقای مرتضوی

کارشناس فروش داخلی

کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و گناباد

122

09027016591

Sharghcement_esales_south@

آقای اسدی

کارشناس فروش صادراتی

صادرات

122

09027016592

Sharghcement_esales_Export@

آقای آسیدنژاد

کارشناس و هماهنگی امور عاملین

 

136

09027016585

Sharghcement_esales_head@