سامانه كنترل ترافيك حمل بار


سامانه مبتني بر وب اخذ، ويرايش، و رصد بار از مبدأ تا مقصد نهايي با داشتن اطلاعات بار و راننده

« ورود به سامانه »

امور سهامداران


سامانه مبتني بر وب مشاهده وضعیت سهامداران

« ورود به سامانه »

سیستمهای اطلاعاتی


سیستمهای اطلاعاتی شرکت سیمان شرق

« ورود به سامانه »

باشگاه مشتریان سیمان شرق


سیستم الکترونیکی فروش محصولات، نظر خواهی ، ثبت شکایات و انتقادات مشتریان

« ورود به سامانه »

خط چهار شركت سيمان شرق

خط 3400 تني 1389

خط سه شركت سيمان شرق

خط 3000 تني 1377

آخرین اخبار سایت


 -  1400/07/29  اطلاعیه عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 01 و 03 آبان ماه 1400

 -  1400/07/22  اطلاعیه عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 24 و 25 مهر ماه 1400

 -  1400/07/14  اطلاعیه عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 17 و 18 مهر ماه 1400

 -  1400/07/10  آگهی مزایده عمومی آهک ریزدانه

 -  1400/07/07  تغییر میزان پیش دریافت برای خرید محصول سیمان

 -  1400/07/07  اطلاعیه عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 10 و 11 مهر ماه 1400

 -  1400/07/05  "سغدیر" و بازار ۱۵درصدی صادرات

 -  1400/07/01  اطلاعیه عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 3 و 4 مهر ماه 1400

 -  1400/06/24  اطلاعیه عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 27 و 28 شهریور ماه 1400

 -  1400/06/21  استفاده از اطلاعات احراز هویت سجام برای صدور کد معاملاتی مشتریان سیمان